Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pn. „Podlaskie Bociani Raj”. Znamy zwycięzców!

Opublikowano 10 listopada 2015

Jury w składzie Katarzyna Sadowska (PROT) oraz Łukasz Klimiuk (PROT) dokonało oceny nadesłanych prac wybierając te najlepsze.

Z przyjemnością informujemy, że zwycięzcami konkursu są:

I miejsce – Artur Radecki

II miejsce – Grzegorz Jakimiuk

III miejsce – Jacek Sokołowski

Z pośród nadesłanych zdjęć Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna chciałaby dodatkowo wyróżnić te najbardziej nietypowe i jednocześnie najzabawniejsze pt. „Bocian pukający do drzwi”, którego autorem jest Pan Szymon Borys!

O odbiorze nagród poinformujemy e-mailowo każdego ze zwycięzców.

Dziękujemy wszystkim za przesłane zgłoszenia!

Gratulujemy zwycięzcom!

Celem konkursu było podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego na obszarach przyrodniczo cennych – w tym na terenie Podlaskiego Szlaku Bocianiego. Tematem przewodnim konkursu był bocian napotkany podczas wakacyjnych wycieczek na tle krajobrazu województwa podlaskiego.

Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną.

ZWYCIĘSKIE ZDJĘCIA

I Miejsce - Artur Radecki

I Miejsce – Artur Radecki

 

II Miejsce - Grzegorz Jakimiuk

II Miejsce – Grzegorz Jakimiuk

 

III Miejsce - Jacek Sokołowski

III Miejsce – Jacek Sokołowski

 

Wyróżnienie - Szymon Borys

Wyróżnienie – Szymon Borys

Czy wiesz że…

Młode bociany uczą się zachowań od swoich rodziców np. sposobu porozumiewania się czy budowania gniazda (wychowujący się bocian w gnieździe na dachu, będzie w przyszłości próbować zbudować własne także na dachu).

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności