Relacja z seminarium w formie wizyty studyjnej na Podlaskim Szlaku Bocianim – grupa II

Opublikowano 2 lipca 2015

W połowie czerwca bieżącego roku druga grupa uczestników seminariów projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” odwiedziła nasz region.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jako jedno z działań projektu zorganizowała kilkudniową wizytę studyjną po Podlaskim Szlaku Bocianim ukazując bogactwo przyrodnicze i dziedzictwo kulturalne regionu.

W seminarium uczestniczyło 9 osób z Niemiec: dziennikarze, touroperatorzy oraz bloger. Dziennikarze reprezentowali dziennik Lüneburg, pisma branżowe: Omnibusrevue, Busplaner, dziennik Wesfalische Nachrichten, dziennik Hamburger Abendblatt, dziennik Mitteldeutche Zeitung.

Seminarium w formie wizyty studyjnej rozpoczęło się od poznania przyrody i atrakcji Puszczy Białowieskiej. W trakcie pierwszych dwóch dni uczestnicy (touroperatorzy, dziennikarze i bloger) zobaczyli najbardziej rozpoznawalny wśród turystów Białowieski Park Narodowy, w tym Rezerwat Pokazowy Żubrów, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy. Bardzo oryginalną i atrakcyjną formą zwiedzania okazała się przejażdżka drezyną do Miejsca Mocy, którą uczestnicy musieli napędzać siłą swoich mięśni.

Kolejne dnia wizyty obejmowały zwiedzanie m.in. Narwiańskiego Parku Narodowego, Kładki Śliwno-Waniewo, Tykocina i najważniejszego punktu dla miłośników bocianów: VII Europejskiej Wsi Bocianiej w Pentowie.

Obserwację chronionej fauny i flory na obszarach przyrodniczo cennych kontynuowano w parkach narodowych i na ścieżkach edukacyjnych. Ostoja ptactwa wodnego, bagiennej roślinności, niepowtarzalne formy rzeźby terenu czekały na uczestników m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym. Pod okiem doświadczonych przewodników uczestnicy poznawali osobliwości podlaskiej natury i zasady zwiedzania terenów chronionych.

Podczas kilkudniowego seminarium goście mieli okazję poznać walory przyrodnicze regionu oraz skorzystać z różnych form poznawania przyrody. Z opinii uczestników wynika, że powinniśmy wykorzystywać potencjał przyrodniczy regionu, rozbudowywać ofertę i rozpowszechniać informacje o atrakcjach szlaku. Nasz region będzie się im odtąd kojarzył nie tylko z Białowieżą, ale także z Podlaskim Szlakiem Bocianim i miejscami, gdzie występuje największe skupisko bocianów w Polsce.

Wizyta została zorganizowana przy współpracy z ZOPOT w Berlinie.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

GALERIA ZDJĘĆ

 

stopka projektu bocian

Czy wiesz że…

Młode bociany uczą się zachowań od swoich rodziców np. sposobu porozumiewania się czy budowania gniazda (wychowujący się bocian w gnieździe na dachu, będzie w przyszłości próbować zbudować własne także na dachu).

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności