Relacja z konferencji prasowej podsumowującej projekt pn. „Ochrona Bociana Białego na Podlaskim Szlaku Bocianim poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”

Opublikowano 14 grudnia 2015

W dniu 11 grudnia 2015r. w Hotelu Esperanto*** odbyła się konferencja podsumowująca realizacje projektu pn. „Ochrona Bociana Białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń ngo, uczelni wyższych, szkół.

Podczas konferencji Pani Sylwia Grudzińska Dyrektor PROT, jednocześnie koordynator projektu, zaprezentowała zrealizowane działania projektowe, tj. organizacja konferencji inaugurującej projekt, organizacja eventów promocyjno-informacyjnych „Podlaskie Bociani Raj” w największych miastach Polski, warsztaty edukacyjne dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli, wykonanie i wydruk materiałów promocyjnych, utworzenie informacyjno-promocyjnej strony internetowej www.bocian.podlaskieit.pl, organizacja seminariów dla dziennikarzy i touroperatorów z Polski i Niemiec. Kończąc swoją prezentację przedstawiła osiągnięte wskaźniki, które zostały osiągnięta, a nawet znacząco przekroczyły te zakładane. Następnie Pan Piotr Znaniecki Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju „Agro Group” – partner projektu – opowiedział o znaczeniu podjętych działań projektowych na rzecz ochrony gatunku Bociana Białego. Podkreślając znaczenie przeprowadzonych 200 warsztatów edukacyjnych dla 8000 uczniów oraz 4 szkoleni dla ponad 100 nauczycieli. Na zakończenie wystąpił Pan Adam Zbyryt z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków przedstawiając wyzwania w zakresie ochrony gatunku Bociana Białego. Ponad to przybliżył uczestnikom konferencji założenia oraz cele Projektu LIFE na lata 2016-2020.

Po konferencji odbył się obiad, który dla uczestników konferencji był okazją do dalszych rozmów w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony różnorodności ekologicznej.

Podstawowe informacje dotyczące realizowanego projektu.

Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (...) Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (5) Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (6) Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (2) Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (3) Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (4)

Konferencja podsumowująca projekt_Ochrona Bociana Białego (.. (7)

PTOP

Czy wiesz że…

W wierzeniach słowiańskich bociany przynoszą szczęście gospodarzom, u których założyły gniazdo.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności