Relacja z Konferencji inaugurującej projekt pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno – edukacyjną”

Opublikowano 22 czerwca 2014

W dniu 5 czerwca 2014 r. w Dworze Pentowo odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno – edukacyjną”. Organizatorem była Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”.

Projekt dofinansowany jest z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a jego głównym celem jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Patronat nad konferencją objęli: TVP Białystok, TV Białystok, Polskie Radio Białystok oraz Gazeta Wyborcza.

Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele parków narodowych i krajobrazowych województwa podlaskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, stowarzyszeń i grup ekologicznych, RO PTTK w Białymstoku, punktów informacji turystycznej, branży turystycznej, studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz media.

Na konferencji zaprezentowana została koncepcja tworzenia oferty turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Podlaskiego Szlaku Bocianiego (Andrzej Grygoruk – Z-ca Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego d/s Społecznych Funkcji Parku) oraz problem ochrony Bociana Białego (Ireneusz Kaługa, Grupa EkoLogiczna). Dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Sylwia Grudzińska omówiła działania zaplanowane w projekcie.

Po konferencji uczestnicy mieli okazję przejść ścieżką przyrodniczą Kładka Waniewo-Śliwno, podziwiać panoramę doliny Narwi z wieży widokowej i z bliska zapoznać się z największymi walorami przyrodniczymi tego obszaru.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w konferencji oraz study-tour po Narwiańskim Parku Narodowym.

Zachęcemy do obejrzenia relacji – tutaj.

Czy wiesz że…

Stojący bocian biały mierzy około 80 cm, a jego masa ciała wynosi od 2,7 do 4,5 kg, przy rozpiętości skrzydeł do 2 m.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności