Warsztaty edukacyjne

Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli i młodzieży z obszaru, przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani.

Celem jest przekazanie wiedzy mieszkańcom lokalnym o unikatowym charakterze obszaru na którym mieszkają, siedliskach bociana, jego zwyczajach, metodach ochrony.

Warsztaty prowadzone będą aktywnymi metodami z czynnym zaangażowaniem uczniów w klasie szkolnej oraz na zewnątrz.

W celu efektywnego prowadzenia zajęć zakupione zostaną pomoce i materiały. Szczególny nacisk położony zostanie na łączenie teorii z praktyką, ćwiczenia interaktywne, zaangażowanie emocjonalne uczniów. Warsztaty dla nauczycieli będą miały na celu przygotowanie grup uczniów do warsztatów oraz umożliwienie nauczycielom samodzielnego prowadzenia zajęć po zakończeniu projektu.