Seminaria-study tour

Tematyka: Wzrost świadomości społecznej na temat ochrony Bociana Białego poprzez udział w warsztatach seminaryjnych na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego.

Głównym celem zorganizowania seminarium jest zainteresowanie touroperatorów i dziennikarzy tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie obszaru PSB jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych oraz zapoznanie uczestników z zasadami zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach objętych ochroną przyrody. Poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki ekologicznej wśród touroperatorów oraz dziennikarzy przyczyni się do stworzenie oferty turystyczno – ekologicznej na obszarze PSB, co przełoży się na wzrost świadomości potencjalnych turystów na temat życia i zwyczajów bociana białego, a także na temat ochrony otaczającego nas środowiska.
Adresaci:
I GRUPA – III kwartał 2014

  • 4 touroperatorów z Polski zajmujących się organizowaniem wypoczynku w Polsce (turystyka przyrodniczo – ekologiczna, dla koneserów)
  • 4 dziennikarzy z Polski i 1 bloger z Polski (specjalistów z dziedziny ochrony środowiska i turystyki zrównoważonej, również z prasy ogólnopolskiej)

II GRUPA – II kwartał 2015

  • 4 touroperatorów z Niemiec zajmujących się turystyką przyjazdową do Polski (turystyka przyrodniczo – ekologiczna, dla koneserów)
  • 4 dziennikarzy z Niemiec i 1 bloger z Niemiec (specjalistów z dziedziny ochrony środowiska i turystyki zrównoważonej, również z prasy ogólnej)

Uczestnikom wizyt studyjnych zaprezentowane zostanie obszar Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie, które warto pokazywać odwiedzającym, ale i chronić. Zgromadzeni goście mieliby okazję zobaczyć miejsca najbardziej znane – takie jak Puszcza Białowieska, Dolina Narwi i Biebrzy oraz Pojezierze Suwalsko – Augustowskiego, skosztować regionalnej podlaskiej kuchni. Główne założenie przyświecające organizacji tej imprezy przewiduje, że jej uczestnicy zobowiązywaliby się w ramach prowadzonych przez siebie blogów oraz czasopism, dzienników prasowych napisać o potrzebie ochrony i zwyczajach Bociana Białego, zarekomendować swoim czytelnikom zwiedzanie Podlaskiego Szlaku Bocianiego z godnie z zasadami obowiązującymi na terenach objętych ochroną natomiast touroperatorzy zobowiążą się do opracowania i wprowadzenia do swoich katalogów oferty przyrodniczo-ekologicznej z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego.