Publikacje

Folder: Podlaskie Bociani Raj
Celem wydania publikacji jest wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu z ekonomiczną wartością ekosystemów i wpływu turystyki. Folder Podlaskie Bociani Raj jest zbiorem ofert turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przyrodniczej. W materiale znajdują się oferty 1 – dniowe, weekendowe i tygodniowe spędzenia aktywnie czasu.

Wydawnictwo daje okazję do szerszego poznania przyrody i zwyczajów bociana białego na Podlaskim Szlaku Bocianim, który przebiega przez całe województwo podlaskie. Zawiera także informacje o zasadach uprawiania turystyki na obszarach chronionych i przyrodniczocennych, o ochronie gatunku bociana białego oraz bogactwa przyrodniczego województwa podlaskiego. Oprócz informacji merytorycznych folder jest uzupełniony w informacje praktyczne pomagające zaplanować sobie wycieczkę. Jednocześnie jest to cenne źródło informacji nie tylko dla turystów, ale też dla touroperatorów aby zechcieli włączać oferty turystyki przyrodniczej do swoich katalogów oraz kreować turystykę w oparciu o zachowanie równowagi w przyrodzie.

Podlaskie Bociani Raj (wersja polska pdf)

Podlaskie Bociani Raj (wersja niemiecka pdf)

Ulotka: Podlaskie Bociani Raj
Ulotka zawiera skrócone informacje dotyczące ochrony gatunku bociana białego, jego zwyczajów oraz miejsc gdzie można go spotkać w województwie podlaskim. Zawiera także opis Podlaskiego Szlaki Bocianiego jako miejsca uchodzącego za największe skupisko bociana białego w całej Europie.

Ulotka Podlaskie Bociani Raj (wersja pdf)