Konferencja podsumowująca

Konferencja prasowa zostanie organizowana w celu podsumowania działań zrealizowanych w ramach projektu pn. „Ochrona bociana białego na obszarze PSB poprzez kampanię informacyjno – edukacyjną”. Odbędzie się w hotelu *** lub **** w Białymstoku. Konferencja będzie skierowana zostanie do przedstawicieli mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich, parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, turystyki przyrodniczej.
Uczestnikom zostanie przedstawiona tematyka, cele i założenia oraz efekty zrealizowanego projektu. Organizatorzy omówią zrealizowane działania projektowe. Konferencja będzie miała na celu uświadomienie znaczenia podjętych działań na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej oraz zachęcenie do dalszych działań w tym zakresie.
Po konferencji prasowej zaplanowany jest obiad, który będzie okazją do dalszych rozmów.