Eventy „Podlaski Bociani Raj”

Organizacja eventów promocyjno – informacyjnych oraz akcji promocyjnych podczas targów turystycznych Podlaskie Bociani Raj
Tematyka eventów i akcji promocyjnych: Ochrona bociana białego na Podlaskim Szlaku Bocianim

W II i III kwartale 2014 roku oraz w 2015 roku planuje się organizację imprez eventowych oraz akcji promocyjnych podczas najważniejszych imprez targowych w kraju. Planowane imprezy eventowe oraz akcje promocyjne odbędą się w:
• II kwartale 2014 w Łodzi w Manufakturze
• III kwartale 2014 w Białymstoku na Rynku Kościuszki
• I kwartał 2015 w Katowicach
• II kwartał 2015 w Warszawie
• II kwartale 2015 w Lublinie
• II kwartał 2015 w Białymstoku

Imprezy będą odbywać się pod hasłem Podlaskie Bociani Raj, o tematyce ochrona Bociana Białego na Podlaskim Szlaku Bocianim oraz będą trwały od 1 dnia do 3 dni w zależności od charakteru imprezy podczas których ma się odbyć event. Eventy zlokalizowane zostaną w centralnych częściach miast jak np. Rynek Kościuszki w Białymstoku, Rynek w Lublinie oraz Manufaktura w Łodzi, tak aby udało się przyciągnąć jak największą ilość odbiorców nie tylko z danego miasta, gdzie obędzie się impreza. Akcje promocyjne zostaną zorganizowane także na najważniejszych imprezach turystycznych w Polsce m.in. w Katowicach, Warszawie oraz Białymstoku. Zaplanowane imprezy zostały wybrane z uwagi na charakter miast w których istnieje potrzeba propagowania postaw ekologicznych oraz budowania świadomości o potrzebie ochrony przyrody, a przede wszystkim gatunku bociana białego. Wybrane rynki są także kluczowe pod kątem przyjazdów turystycznych do województwa podlaskiego z rosnącej potrzeby obcowania z naturą oraz odpoczynku od miejskiego życia. Coraz popularniejszą formą poznawania przyrody jest korzystanie z ofert turystyki przyrodniczej, która jest bardziej przyjazna środowisku, nie powoduje jego dewastacji a jednocześnie wpływa na budowanie ekologicznych postaw w społeczeństwie. Celowym jest przedstawienie regionu województwa podlaskiego jako wyjątkowego miejsca pod kątem przyrodniczym, a także ostoję bociana białego.
Akcje promocyjne, stoiska oraz ich aranżacja będą miały charakter ekologiczny, jednocześnie będą nawiązywały do ochrony gatunku bociana białego. Celem eventów będzie budowanie postaw ekologicznych oraz świadomości o potrzebach ochrony różnorodności biologicznej. Jednym z narzędzi będzie prezentowanie materiałów promocyjnych oraz ich rozdawnictwo przez hostessy przebrane w stój bociana białego chodzące po terenach np. centrum Manufaktury, centrum Białegostoku, Lublina oraz zachęcanie do aktywnego udziału w akcji promocyjnej. Na każdy event zostanie przygotowane stoisko o powierzchni, na którym będą dostępne materiały dotyczące ekologii, turystyki przyrodniczej w regionie województwa podlaskiego oraz wydawnictwo „Podlaskie Bociani Raj”. Dla najmłodszych przygotowane zostaną maskotki bociana białego oraz balony. Podczas eventu będą organizowane przez konferansjera liczne konkursy, gry i quizy o tematyce ochrony środowiska oraz ochrony gatunku bociana białego.

Ramowy program eventów:
1. otwarcie eventu przez konferansjera, informacje o finansowaniu zadania, organizatorach, celu imprezy, konkursach, zabawach i nagrodach oraz zachęcenie ludzi do odwiedzenia stoiska,
2. przeprowadzenie konkursów o ochronie bociana białego, gier terenowych,
3. dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych przez hostessy oraz obsługę stoiska,
4. angażowanie rodzin z dziećmi do aktywnego udziału w akcji promocyjnej.