Podlaskie bociany na VI Lubelskim Kiermaszu Turystycznym – relacja

Opublikowano 22 czerwca 2015

Kolejny event Podlaskie Bociani Raj odbył się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. podczas VI Lubelskiego Kiermaszu Turystycznego. Zorganizowany został przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną przy wsparciu merytorycznym Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”.

Event został zrealizowany w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, którego głównym celem jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Tematyczne stoisko wyróżniało się spośród innych charakterystyczną „bocianią” aranżacją. Dostępne materiały, w szczególności wydawnictwo Podlaskie Bociani Raj zachęcały do zapoznania z ofertą turystyki przyrodniczej i rowerowej w województwie podlaskim. Odwiedzający najczęściej pytali o szlaki rowerowe, ich przejezdność i oznaczenie oraz bazę noclegową. Największą popularnością cieszyły się mapy województwa podlaskiego. Turyści pozytywnie oceniali różnorodność i kompleksowość dostępnych w materiałach informacji.

Przez cały czas trwania eventu prowadzący zachęcał do aktywnego uczestnictwa w akcji promocyjnej przeprowadzając konkursy i quizy dotyczące ochrony gatunku bociana białego oraz informując o miejscach związanych z występowaniem bociana, Podlaskim Szlakiem Bocianim.

Podczas eventu nie mogło zabraknąć zdjęć z bocianem, które chętnie robili sobie mali i duzi.

Nasz region podczas Kiermaszu promowały również: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Powiat Białostocki oraz Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej.

Celem eventu było przedstawienie regionu województwa podlaskiego jako wyjątkowego miejsca pod kątem przyrodniczym, a także ostoję bociana białego.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 

Bez tytułu

Czy wiesz że…

W wierzeniach słowiańskich bociany przynoszą szczęście gospodarzom, u których założyły gniazdo.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności