Podlaskie Bociani Raj – seminarium na szlaku

Opublikowano 2 października 2014

W dniach 22-28 września 2014r. pierwsza grupa uczestników seminariów projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” odwiedziła nasz region.

Seminarium w formie wizyty studyjnej rozpoczęło się od poznania przyrody i atrakcji Puszczy Białowieskiej. W trakcie pierwszych dwóch dni uczestnicy (touroperatorzy, dziennikarze i blogerka) zobaczyli najbardziej znany i kojarzony z Krainą Żubra Białowieski Park Narodowy, w tym Rezerwat Pokazowy Zwierząt, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Park Pałacowy oraz Szlak „Do Dębu Jagiełły”. Nie zabrakło również czasu na zwiedzanie mniej znanych, ale równie ciekawych okolicznych ścieżek i szlaków, m.in. Parku Przyrodniczego w Gruszkach, wieży ornitologicznej w Maruszce oraz „Szlaku Dębów Królewskich i Wielkich Książąt Litewskich”. Bardzo oryginalną i atrakcyjną formą zwiedzania okazała się przejażdżka drezyną, którą uczestnicy musieli napędzać siłą swoich mięśni.

Kolejnego dnia wizyty po przejechaniu Krainy Otwartych Okiennic (Trześcianka-Soce-Puchły) uczestnicy przesiedli się na rowery i pokonując trasę Bokiny – Waniewo dotarli do Narwiańskiego Parku Narodowego. Grupa miała okazję obserwować florę i faunę Doliny Narwi z kładki Waniewo-Śliwno, przeprawiając się przez występujące w tym miejscu kanały rzeczne na pływających pomostach. Następnym przystankiem na trasie był Tykocin, gdzie zatrzymano się na zwiedzanie Wielkiej Synagogi i Zamku Zygmunta Augusta. Dzień zakończył się w Pentowie, VII Europejskiej Wsi Bocianiej.

Przejazd Carskim Traktem (trasa z Laskowca do Osowca) poprzedził wizytę w Biebrzańskim Parku Narodowym, największym i najdłuższym parku narodowym w Polsce, ostoi ptactwa wodno-błotnego oraz bagiennej roślinności.Park oferuje tak wiele propozycji dla miłośników przyrody, że cały dzień wizyty poświęcony był na zwiedzanie jego atrakcji: Centrum Edukacji i Zarządzania, Muzeum Twierdzy Osowiec oraz Uroczyska „Grzędy”.

Pojezierze Suwalsko-Augustowskie było ostatnim obszarem Podlaskiego Szlaku Bocianiego, który odwiedzili uczestnicy seminarium. Poznawanie okolicznego krajobrazu zaczęło się bardzo aktywnie spływem kajakowym. Dostarczył on niezapomnianych wrażeń, a dwukrotne śluzowanie na Kanale Augustowskim stało się dodatkową atrakcją. Po spływie na uczestników czekała prezentacja Ośrodka Maniówka, znajdującego się w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego, a na koniec dnia krótki spacer po Suwałkach.

Ostatni dzień zwiedzania rozpoczął się pieszą wędrówką szlakami Suwalskiego Parku Krajobrazowego, który wyróżnia się wielością niepowtarzalnych form rzeźb terenu ukształtowanych przez lądolód. Zatrzymując się na posiłek grupa odwiedziła Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Nie był to jednak koniec atrakcji, ponieważ będąc na Suwalszczyźnie nie można było pominąć zwiedzania Wigierskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wzięli udział w rejsie unikatową, specjalną łodzią z przeszklonym dnem, która umożliwia zaglądanie pod powierzchnię wigierskich wód. Odwiedzili również Muzeum Wigier, a wizytę zakończyli w Pokamedulskim Zespole Klasztornym.

Podczas kilkudniowego seminarium goście mieli okazję poznać walory przyrodnicze regionu, zasady zwiedzania obszarów przyrodniczo-cennych oraz skorzystać z różnych form poznawania przyrody. Z opinii uczestników wynika, że takie działania są potrzebne, gdyż przełamują stereotypy panujące na temat naszego regionu, zachęcają do tworzenia ofert ze szlaku oraz rozpowszechniania informacji o atrakcyjności szlaku. Podlaski Szlak Bociani zaskoczył różnorodnością atrakcji, nieskażoną przyrodą, dobrą kuchnią oraz dostępną ofertą turystyczną.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

FOTORELACJA

Czy wiesz że…

Najstarszy zaobrączkowany bocian żyjący na wolności miał 33 lata. Odnotowano także najstarszego bociana żyjącego w niewoli, który dożył 35 lat.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności