Ochrona bociana białego – pierwsze szkolenie w Goniądzu

Opublikowano 3 grudnia 2014

2 grudnia odbyło się pierwsze szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu „Ochrona bociana bialego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”.

Głównym celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego (dalej BB), w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim (dalej PSB).
Projekt ma na celu ukazanie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i zagrożonych gatunków poprzez kampanię informacyjną-promocyjną skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Celem szkolenia było przygotowanie do warsztatów edukacyjnych dotyczących bociana białego przeprowadzanych w Szkołach oraz przekazanie wiedzy dotyczącej prowadzenia zajęć aktywnymi metodami, z naciskiem położonym na ćwiczenia interaktywne, zaangażowanie emocjonalne uczniów.

Szkolenia związane są z warsztatami dla uczniów przeprowadzanymi w szkołach podstawowych i gimnazjach z obszaru, przez który przebiega Podlaski Szlak Bociani.

Działanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Funduszu EOG i wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

stopka

 

Czy wiesz że…

W świecie arabskim dusze podróżują w ciałach bocianów tych, którzy za życia nie odbyli pielgrzymki do Mekki. Stąd ptaki te zawsze cieszyły się przychylnością człowieka i objęte były ochroną.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności