Sport i rekreacja na trasie Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Narwiański Park Narodowy

Wypożyczalnie sprzętu sportowego, Kurowo 10

Informacje o obiekcie

Jest to jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Został utworzony w 1996 r., by chronić unikalny
w skali światowej system rzeki anastomozującej, jaki tworzy Narew. Na całym świecie jest tylko kilka
rzek płynących w ten sposób, czyli wielokorytowo. Należy do nich m.in. Amazonka – stąd też przydomek Doliny Narwi. Ta ostatnia jest obecnie jednym z nielicznych obszarów zalewowych dolin rzecznych Europy. Charakteryzuje się zmiennością środowisk roślinnych w zależności od stopnia oddalenia od koryta rzeki, czyli tzw. strefowością ekologiczną. Owa zmienność sprzyja różnorodności gatunków występujących na tych terenach, szczególnie wśród ptaków. To one stanowią prawdziwe bogactwo narwiańskiej przyrody, a potwierdzeniem tego jest symbol parku – błotniak stawowy. Na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego znajdują się ścieżki edukacyjne i wodne szlaki turystyczne, zaś szlaki piesze i rowerowe położone są w otulinie. Szczególnie godna polecenia jest Obwodnica Rowerowa NPN.

Park udostępnia:

  • miejsca do biwakowania w Kurowie;
  • wypożyczenie kajaka do celów edukacyjnych.
Zobacz podobne obiekty

Zobacz wszystkie

Dane kontaktowe

Szukaj innych obiektów