Atrakcje turystyczne na trasie Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Biebrzański Park Narodowy

Atrakcje przyrodnicze, Osowiec-Twierdza 8

Informacje o obiekcie

Park ten został utworzony w 1993 r., by zabezpieczyć unikalny ekosystem największych mokradeł i torfowisk Europy Środkowej, rozciągających się wzdłuż doliny Biebrzy – rzeki nizinnej o wyjątkowo meandrującym korycie i leniwie płynących wodach. Jest to również największy i najdłuższy park narodowy w Polsce, jego powierzchnia wynosi 59 223 ha, a odległość między jego krańcami to prawie 100 km!
W Biebrzańskim Parku Narodowym chroni się jeden z najdzikszych i najmniej przekształconych przez człowieka obszarów w naszym kraju. Tereny uchronione przed melioracją, osuszaniem i nadmierną eksploatacją zachowały swój wyjątkowy charakter i są dziś jedną z najważniejszych w Polsce ostoi ptactwa wodno-błotnego oraz bagiennej roślinności.

 

Zobacz podobne obiekty

Zobacz wszystkie

Dane kontaktowe

Szukaj innych obiektów