Konferencja prasowa podsumowująca projekt

Opublikowano 1 grudnia 2015

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” serdecznie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, która odbędzie się 11 grudnia 2015r. w Hotelu Esperanto***, Białystok.

Projekt dofinansowany został z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a jego głównym celem był wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych,
w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Podczas konferencji przestawiona zostanie tematyka, cele oraz efekty realizowanego projektu. Omówione zostaną działania projektowe i ich znaczenie na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej. Podjęty zostanie również temat wyzwań w zakresie ochrony gatunku Bociana Białego. Po konferencji zaplanowany jest obiad, który będzie okazją do podjęcia dalszych rozmów oraz działań.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju,  turystyki przyrodniczej oraz mediów.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 8 grudnia 2015r. na e-mail: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji    Formularz zgłoszenia

Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

stopka projektu bocian

Czy wiesz że…

Starożytny grecki filozof i matematyk Pitagoras, wierzył, że w bocianach przebywają dusze umarłych poetów.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności