Cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci

Opublikowano 16 lutego 2015

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” informują o rozpoczęciu cyklu warsztatów edukacyjnych w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno – edukacyjną”.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu EOG warsztaty dla szkół są prowadzone nieodpłatnie.

Jednym z celów projektu jest ochrona bociana białego – powszechnie znanego i lubianego ptaka, którego głównie ze względu na gospodarkę człowieka spotyka wiele zagrożeń. W Polsce to przede wszystkim intensywne rolnictwo i sieci energetyczne, ale w innych krajach bocian podczas przelotów jest celem dla myśliwych. Bocian w kulturze polskiej jest mocno osadowiony, wiąże się z nim wiele legend i podań ludowych, ale także dużo nieprawdziwych stereotypów.

Czy bocian je żaby? Zapewnia szczęście rodzinie i bezpieczeństwo dla domu? W gospodarstwie rolnym bardziej pomaga czy przeszkadza? Ile kosztuje bocian? Co zagraża bocianom i jak im pomóc?

Na te i inne pytania uczniowie znajdą odpowiedź na warsztatach prowadzonych aktywnymi metodami, przy zastosowaniu nowoczesnych pomocy edukacyjnych, a szczególny nacisk położony zostanie na łączenie teorii z praktyką, ćwiczenia interaktywne, zaangażowanie emocjonalne uczniów.

Przy dogodnych warunkach pogodowych opcjonalnie możliwe będzie wyjście z uczniami w teren, w celu lustracji sąsiedztwa szkoły pod kątem „bocianim” i przeprowadzenia części zajęć na łonie natury.

Zadania szkoły:

  • przesłać formularz zgłoszeniowy, czekać na potwierdzenie telefoniczne
  • ustalić z organizatorem termin, miejsce, zorganizować i przygotować grupy
  • zapewnić opiekuna na czas trwania warsztatów

Każda z wyłonionych szkół deleguje cztery lub dwie grupy (klasy). Każda grupa liczy około 20 uczniów oraz opiekuna. Pojedynczy warsztat trwa 3 godziny lekcyjne i odbywa się w klasie szkolnej lub w terenie jeśli są takie możliwości (w bliskim otoczeniu szkoły).

Dla przedstawicieli szkół zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie zorganizowane zostanie kilkugodzinne szkolenie (informacje zostaną przesłane w późniejszym terminie).

Zainteresowane udziałem szkoły prosimy o odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Relacja z pierwszych warsztatów.

Czy wiesz że…

Posiadając 4 pisklęta bociany dostarczają im ok. 3 kg pożywienia dziennie, spędzając nieraz sporo czasu poświęcić na polowania nawet po 10 godzin dziennie.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności