Ciconia ciconia – ochrona gatunku

Bocian biały podlega ochronie ścisłej na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody, Konwencji Bońskiej, Berneńskiej, Ramsarskiej, a także wymienianym w tzw. Dyrektywie Ptasiej Unii Europejskiej.

Pomimo przychylnego nastawienia ze strony ludzi jest on narażony na wiele niebezpieczeństw. Istotne zagrożenie stanowią dla niego napowietrzne linie energetyczne, na których ginie wiele ptaków. Pisklęta zaplątują się dość często w plastikowe sznurki, którymi dorosłe osobniki wyściełają gniazda. Niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie się obszarów żerowisk, wywołane zagospodarowaniem terenów otwartych. W Polsce od 1995 roku jest prowadzony ogólnopolski program pt. “Ochrona bociana białego i jego siedlisk”. Głównym jego elementem jest ochrona zagrożonych gniazd bocianich oraz terenów podmokłych, dla których ptak stał się gatunkiem parasolowym lub tarczowym.