Seminarium w formie wizyty studyjnej po Podlaskim Szlaku Bocianim

Opublikowano 5 września 2014

Wizyta studyjna po Podlaskim Szlaku Bocianim 22-28 września 2014 r.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” realizuje projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, który dofinansowany jest z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy touroperatorów i dziennikarzy z Polski na wizytę studyjną po Podlaskim Szlaku Bocianim, która odbędzie się w dniach 22–28 września 2014 r.

Przedsięwzięcie ma na celu zainteresowanie uczestników tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako obszaru uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić najbardziej znane miejsca w województwie podlaskim takie jak: Puszcza Białowieska, Dolina Narwi i Biebrzy oraz Pojezierze Suwalsko – Augustowskiego, jak również skosztować regionalnych potraw.

Główne założenie przyświecające organizacji wizyty studyjnej przewiduje, że jej uczestnicy zobowiążą się w ramach prowadzonych przez siebie blogów oraz czasopism, dzienników prasowych napisać o potrzebie ochrony i zwyczajach Bociana Białego, zarekomendować swoim czytelnikom zwiedzanie Podlaskiego Szlaku Bocianiego zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenach objętych ochroną. Natomiast touroperatorzy zobowiążą się do opracowania i wprowadzenia oferty przyrodniczo-ekologicznej z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego do swoich katalogów.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, który dofinansowany jest z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia oraz planowany program wizyty studyjnej. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 10 września 2014 r. faxem (85 743 54 08) lub drogą elektroniczną (e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl).

 

 

Czy wiesz że…

Stojący bocian biały mierzy około 80 cm, a jego masa ciała wynosi od 2,7 do 4,5 kg, przy rozpiętości skrzydeł do 2 m.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności