Mapa i przebieg Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Dobarz

Znajduje się w obrębie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

BPN chroni największe w Polsce torfowiska położone wzdłuż Biebrzy. Dolina Biebrzy to wyjątkowe bogactwo ptaków i największa ostoja łosia.

 

Miejscowości na szlaku

Wybierz miejscowość z listy poniżej aby uzyskać informacje na jej temat.