Mapa i przebieg Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Białowieża

Do Białowieży najbardziej przyciąga Puszcza Białowieska:

 • Muzeum Przyrodniczo- Leśne Białowieskiego Parku Narodowego;
 • Rezerwat Pokazowy Żubrów;
 • ścieżki dydaktyczne, m.in. „Miejsce Mocy”,
 • szlaki piesze, np. : „Do Dębu Jagiełły”, „Tropem Żubra”,
 • szlaki rowerowe,
 • Park Pałacowy.

Najcenniejszym obiektem przyrodniczym jest jednak Rezerwat Ścisły, zawierający najlepiej zachowany w Europie fragment nizinnego lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego.

Białowieski Park Narodowy można zwiedzać na wiele sposobów: pieszo, rowerem po wytyczonych szlakach, konno, bryczką, saniami.

Białowieża to także liczne obiekty zabytkowe:

 • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy z lat 1889- 1894 z ceramicznym ikonostasem;
 • cerkiew cmentarna p.w. Św. Cyryla i Metodego z 1873 r.;
 • Kościół p.w. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus;
 • dworzec Białowieża Towarowa (obecnie restauracja);
 • drewniany carski dwór myśliwski  z 1845 r. (obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN);
 • zabudowania carskie ( Dom Marszałkowski, Stajnia carska, Dom Łaźni, Dom Szoferów).

Będąc w Białowieży warto też zobaczyć Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia.

Oryginalną formą poznania okolicy i piękna przyrody Puszczy Białowieskiej jest podróż kolejką wąskotorową lub drezynami.

Miejscowości na szlaku

Wybierz miejscowość z listy poniżej aby uzyskać informacje na jej temat.