Atrakcje turystyczne na trasie Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Stańczyki – „Akwedukty Puszczy Rominckiej”

Atrakcje turystyczne, Stańczyki

Informacje o obiekcie

Północne krańce Mazur należą do najrzadziej odwiedzanych zakątków kraju. Własnie tu, wśród uroczych pagórków i łąk, za wsią Stańczyki, znajdują się potężne wiadukty nieczynnej linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy (31 km). Mosty w Stańczkach są najwyższymi na linii i jedynymi z najwyższych w Polsce. Długość – 200 m i wysokość 36 m. Most północny zbudowany był w latach 1912-1914, a południowy 1923-1926. Konstrukcja żelbetowa, pięcioprzęsłowa o równych 15-metrowych łukach. Architektura charakteryzuje się doskonałymi proporcjami, a filary ozdobione są elementami wzorowanymi na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. Stąd nazwa – „Akwedukty Puszczy Rominckiej”.

Zobacz podobne obiekty

Zobacz wszystkie

Dane kontaktowe

  • Stańczyki, 19-504