Atrakcje turystyczne na trasie Podlaskiego Szlaku Bocianiego

Biebrzański Park Narodowy – Ścieżka edukacyjna : Barwik

Ścieżki edukacyjne, szlaki turystyczne, Osowiec - Twierdza

Informacje o obiekcie

Barwik (2,8 km) to ścieżka, która rozpoczyna się w lesie i przez otwarte i częściowo zakrzaczone bagna prowadzi do małej rzeczki – Kosódki. Idąc tą ścieżką, łatwo zauważysz, jak zmienia się roślinność od brzegu doliny po koryto Biebrzy – jest to tzw. strefowość poprzeczna. Tablice wskażą Ci najciekawsze elementy tutejszej przyrody, np. drobne ssaki torfowisk niskich, a z platformy widokowej do obserwacji bekasów bez trudu wypatrzysz inne ptaki wodno-błotne oraz szponiaste. Przy końcu tej ścieżki, na wydmie, znajdziesz wieżę widokową stojącą w otoczeniu młodników sosnowych mocno przystrzyżonych przez łosie i jelenie.

Zobacz podobne obiekty

Zobacz wszystkie

Dane kontaktowe

  • Osowiec - Twierdza, 19-110 Goniądz
  • tel. +48 85 738 30 35
  • biebrza.org.pl/

Szukaj innych obiektów