Konferencja prasowa podsumowująca projekt

Opublikowano 1 grudnia 2015

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” serdecznie zapraszają na konferencję podsumowującą projekt pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, która odbędzie się 11 grudnia 2015r. w Hotelu Esperanto***, Białystok.

Projekt dofinansowany został z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, a jego głównym celem był wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych,
w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

Podczas konferencji przestawiona zostanie tematyka, cele oraz efekty realizowanego projektu. Omówione zostaną działania projektowe i ich znaczenie na rzecz ochrony gatunku dla zachowania różnorodności biologicznej. Podjęty zostanie również temat wyzwań w zakresie ochrony gatunku Bociana Białego. Po konferencji zaplanowany jest obiad, który będzie okazją do podjęcia dalszych rozmów oraz działań.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli parków krajobrazowych i narodowych, pracowników instytucji, organów i podmiotów działających aktywnie w zakresie ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju,  turystyki przyrodniczej oraz mediów.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 8 grudnia 2015r. na e-mail: urszula.laszczewska@podlaskieit.pl). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program konferencji    Formularz zgłoszenia

Konferencja zostanie zorganizowana w ramach projektu „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną” dofinansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

stopka projektu bocian

Czy wiesz że…

Sukces bocianiego lotu tkwi, w wykorzystaniu przez niego ciepłych strumieni powietrza poprzez długie i potężne skrzydła, które umożliwiają mu lot bez zbędnych strat energii. Dlatego też bociany wybierają trasę dłuższą, nad lądami afrykańskimi, czy bałkańskimi, które są jednak dla nich mniej wymagające.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności