Dolina Biebrzy

Wycieczka jednodniowa „Biebrzańskie bagna”

  • Twierdza Osowiec – zwiedzamy dawną carską twierdzę pobudowaną w przewężeniu bagiennej doliny Biebrzy, nigdy nie zdobytą. Oglądamy militaria w Muzeum Twierdzy, wędrujemy przez Fort Centralny na spotkanie ze złowrogą „Czarną Damą”, przy okazji może uda się zobaczyć mieszkające w Twierdzy nietoperze (2 h).
  • Zwiedzanie ekspozycji w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy (0,5 h)
  • Przejazd na ścieżkę edukacyjną „Kładka”, spacer do ruin Fortu II (Zarzecznego) (1 h)
  • Przejazd „Carską Drogą” z wyjściem na ścieżkę Barwik, kładkę Długa Luka i wieżę widokową na Bagno Ławki (4 h)
  • Wycieczka weekendowa „Bagno wciąga”

Piątek

  • Przyjazd do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu-Twierdzy.
  • Twierdza Osowiec – zwiedzamy dawną carską twierdzę pobudowaną w przewężeniu bagiennej doliny Biebrzy, nigdy nie zdobytą. Oglądamy militaria w Muzeum Twierdzy, wędrujemy przez Fort Centralny na spotkanie ze złowrogą „Czarną Damą”, przy okazji może uda się zobaczyć mieszkające w Twierdzy nietoperze (2 h).
  • Przejazd na ścieżkę edukacyjną „Kładka”, spacer do ruin Fortu II (Zarzecznego) (1 h)
  • Wędrówka ścieżką przyrodniczą „Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec” (1,5 h)

Sobota

  • Przejazd do Sztabina. Zwiedzanie neogotyckiego kościoła p.w. Św. Jakuba Apostoła (w jego wieżach i ścianach do dziś tkwią wojenne pociski artyleryjskie) (0,5 h)
  • Spływ tratwą z leniwym nurtem meandrującej Biebrzy do miejscowości Jagłowo (ciekawa architektura domów ustawionych szczytami do rzeki) (6-7 h)

Niedziela

  • Przejazd „wysokim brzegiem” w Dolnym Basenie Biebrzy.
  • Mścichy – ścieżka edukacyjna „Biały Grąd” (1,5 h). Doskonałe miejsce wiosennej obserwacji ptaków.
  • Brzostowo – „kraina szczęśliwych krów”. To tutaj krowy porankami przepływają Biebrzę, aby się dostać na żyzne pastwiska, a wieczorami wracają tą samą drogą do swoich zagród (0,5 h).
  • Burzyn – wspaniała panorama rozlewisk biebrzańskich z wysokiego brzegu rzeki (0,5 h).
  • Sambory – Ruś – okazałe grodzisko wczesnośredniowieczne, prawdopodobnie dawny gródek pomocniczy grodu w pobliskiej Wiźnie położony w strategicznym miejscu: z grodziska doskonale widać ujście Biebrzy do Narwi (0,5 h).
  • Przejazd do Wizny. Warto zajrzeć do odbudowanego kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w stylu tzw. gotyku mazowieckiego oraz na grodzisko położone za cmentarzem (1 h).
  • Wyjazd w drogę powrotną.

 

Wycieczka tygodniowa
1 dzień

  • Przyjazd do Biebrzańskiego Parku Narodowego
  • Zwiedzanie Twierdzy Osowiec i ekspozycji przyrodniczej w siedzibie Biebrzańskiego PN.
  • Spacer po ścieżce edukacyjnej „Kładka” do Fortu II (Zarzecznego)

2 dzień

  • Przejazd „Carskim Traktem” z wyjściem na ścieżki przyrodnicze „Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec”, „Barwik”, „Długa Luka”.
  • Wizyta u „Króla Biebrzy” w Suchej Barci, jedynej zagrodzie w wiosce Budy.

3 dzień

  • Przejazd „wysokim brzegiem” w Dolnym Basenie Biebrzy: Mścichy (ścieżka „Biały Grąd”), Brzostowo, Burzyn, grodzisko w Samborach-Rusi.
  • Warto w międzyczasie odwiedzić Wąsosz i Szczuczyn z bardzo ciekawymi kościołami.

4 dzień

  • Całodniowy spływ tratwą ze Sztabina do Dębowa. Spływ to doskonała okazja do podglądania biebrzańskiej przyrody „od środka”.

5 dzień

  • Wędrówka po szlakach Obwodu Ochronnego Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym:
  • Leśniczówka „Grzędy” – Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt – Kładka na Czerwone Bagno – „Kapliczka” – Nowy Świat (wydmy) – Wilcza Góra

6 dzień

  • Zwiedzanie Górnego Basenu Biebrzy:
  • Lipsk – centrum pisankarstwa w województwie podlaskim. Zwiedzamy Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji
  • Kamienna Stara – najstarszy w regionie zachowany drewniany kościół p.w. Św. Anny z XVII w.
  • Spływ kajakowy z Kamiennej Nowej do Sztabina (15,5 km – ok. 4 h)

7 dzień

  • Przejażdżka malowniczą trasą wzdłuż wijącej się Biebrzy z Dębowa do Dolistowa (barokowy kościół św. Wawrzyńca).
  • Wizyta w Suchowoli – najstarszym geometrycznym środku Europy wytyczonym przez nadwornego kartografa króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Miejsce związane także z bł. ks. Jerzym Popiełuszko, który urodził się w oddalonej o 3 km wsi Okopy.
  • Wyjazd w drogę powrotną