Seminarium w formie wizyty studyjnej po Podlaskim Szlaku Bocianim

Opublikowano 5 września 2014

Wizyta studyjna po Podlaskim Szlaku Bocianim 22-28 września 2014 r.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” realizuje projekt „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, który dofinansowany jest z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy touroperatorów i dziennikarzy z Polski na wizytę studyjną po Podlaskim Szlaku Bocianim, która odbędzie się w dniach 22–28 września 2014 r.

Przedsięwzięcie ma na celu zainteresowanie uczestników tematyką ochrony i zwyczajami Bociana Białego oraz pokazanie Podlaskiego Szlaku Bocianiego jako obszaru uchodzącego za największe skupisko bocianów w całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem jego unikatowych walorów przyrodniczych.

Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić najbardziej znane miejsca w województwie podlaskim takie jak: Puszcza Białowieska, Dolina Narwi i Biebrzy oraz Pojezierze Suwalsko – Augustowskiego, jak również skosztować regionalnych potraw.

Główne założenie przyświecające organizacji wizyty studyjnej przewiduje, że jej uczestnicy zobowiążą się w ramach prowadzonych przez siebie blogów oraz czasopism, dzienników prasowych napisać o potrzebie ochrony i zwyczajach Bociana Białego, zarekomendować swoim czytelnikom zwiedzanie Podlaskiego Szlaku Bocianiego zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenach objętych ochroną. Natomiast touroperatorzy zobowiążą się do opracowania i wprowadzenia oferty przyrodniczo-ekologicznej z obszaru Podlaskiego Szlaku Bocianiego do swoich katalogów.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” pn. „Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku Bocianiego poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną”, który dofinansowany jest z Funduszu Małych Grantów Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia ochrony Bociana Białego, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych, w tym na Podlaskim Szlaku Bocianim.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do udziału w wizycie. W załączeniu przekazujemy kartę zgłoszenia oraz planowany program wizyty studyjnej. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do dnia 10 września 2014 r. faxem (85 743 54 08) lub drogą elektroniczną (e-mail: podlaskieit@podlaskieit.pl).

 

 

Czy wiesz że…

Sukces bocianiego lotu tkwi, w wykorzystaniu przez niego ciepłych strumieni powietrza poprzez długie i potężne skrzydła, które umożliwiają mu lot bez zbędnych strat energii. Dlatego też bociany wybierają trasę dłuższą, nad lądami afrykańskimi, czy bałkańskimi, które są jednak dla nich mniej wymagające.

Pozostałe aktualności

Archiwum aktualności